jueves, febrero 3

CRAE SOLIDARI, una experiència per a compartir Genoveva Gorchs Corominas Directora del CRAE La Serra

http://www.gencat.cat/bsf/publica/butlletiDGAIA/num45/crae-solidari.htm

CRAE SOLIDARI, una experiència per a compartir

Genoveva Gorchs Corominas Directora del CRAE La Serra, amb la col·laboració de l'Equip educatiu ggorchs@fundacioprojecteivida.org

Qui som?

El CRAE La Serra, és un centre residencial d'acció educativa, col·laborador de la DGAIA i gestionat per Fundació Projecte i Vida. Està situat als afores del poble de Taradell, a la comarca d'Osona, en un entorn rural però alhora molt a prop de la ciutat de Vic, la qual cosa ens permet gaudir dels avantatges d'un entorn privilegiat enmig de la natura i els recursos assistencials i educatius d'una ciutat.

Què fem?

Atenem 27 joves (nois i noies) de 12 a 18 anys que per diferents raons no poden viure amb la seva família i han de viure temporalment al nostre Centre. Els motius d'ingrés més freqüents d'aquests joves són els maltractes físics, psicològics i la negligència per part dels seus progenitors, abusos sexuals, consum d'alcohol i drogues o greus dificultats econòmiques dels pares, entre d'altres raons, o més d'una alhora.

Aquests joves estan sota la tutela de la DGAIA. Els professionals del Centre, com a guardadors, hem de proporcionar-los un context segur, nutritiu, protector, educatiu, terapèutic, hem de respondre a les seves necessitats de salut, emocionals, socials i educatives. Hem de treballar les diverses problemàtiques de forma individualitzada dirigint tots els esforços a aconseguir la màxima autonomia del jove, ja que aquest ha d'adquirir la capacitat de responsabilitzar-se de les seves accions i les seves conseqüències, responsabilitzar-se de la seva pròpia vida. Hem d'ajudar-los a prendre les seves decisions, han d'aprendre a resoldre situacions i satisfer les seves necessitats, a lluitar per superar dificultats, a conèixer i acceptar els seus límits, en definitiva, els hem d'ajudar a descobrir la importància de comprometre's a construir i assumir el seu propi projecte de vida, a saber què volen ser i què cal fer per aconseguir-ho. Hem de proporcionar als joves els recursos i habilitats necessaris per a una transició adequada a la vida adulta i poder iniciar una vida autònoma quan surten del centre, la majoria d'ells als 18 anys.

A causa de les circumstàncies que han viscut aquests joves, poden presentar diferents tipus de problemes als quals hem de respondre els professionals que en tenim cura. Els problemes més freqüents son: trastorns emocionals i de conducta, absentisme i baix rendiment escolar, mancances afectives, falta d'hàbits d'higiene, d'alimentació, etc., manca de seguretat en si mateixos, baixa autoestima, pors, en definitiva, hem d'abordar els possibles trastorns derivats de les greus carències i relacions afectives distorsionades.

Com ho fem?

El nostre principal objectiu educatiu és la integració dels joves residents a una vida social normalitzada amb prou garanties per poder tirar endavant amb els seus propis recursos, fent possible que el/la jove pugui mirar el futur amb il·lusió.

Per això el nostre projecte educatiu ofereix diferents programes educatius dirigits a proporcionar les eines necessàries per tal que el/la jove pugui assumir la seva autonomia personal i la plena integració social, basats en l'acompanyament del jove des del primer dia del seu ingrés i durant les diferents etapes del seu desenvolupament, adaptant cada programa al desenvolupament evolutiu del jove. Utilitzant, amb estreta coordinació, amb els recursos de la xarxa social normalitzada de la nostra comarca en tots els àmbits.

Una experiència que volem compartir: PROGRAMA CRAE SOLIDARI

L'estiu passat (2009) la previsió de nois i noies majors de 16 anys al Centre era força elevada, prevèiem tenir 17 joves en edat laboral. D'aquests, només 4 tenien feina, la resta acabaven les diferents formacions el mes de juny. La nostra prioritat és que els joves en edat laboral treballin i si poden ho compaginin amb ampliar o millorar el seu expedient acadèmic, però la realitat laboral a la nostra comarca i la greu crisi econòmica actual dificulta la incorporació dels nostres joves, que sovint tenen poca formació, al món laboral. Per això vàrem pensar en la possibilitat d'engegar un programa de voluntariat per als mesos d'estiu dirigit als majors de 16 anys, ja que vam pensar que, malgrat les reticències esperades, podia ser molt profitós per a ells.

Pensem que els joves que atenem són persones que tradicionalment han estat beneficiàries directes dels serveis socials, han estat i han vist les seves famílies a la banda dels usuaris de diferents serveis i, per tant, només han experimentat la situació de "ser ajudats". Creiem que amb una experiència de voluntariat passen a ser protagonistes actius que treballen per al benefici social i els pot proporcionar una experiència molt útil en diferents àmbits. Així doncs, l'any passat 2009 vàrem iniciar un nou programa pilot anomenat CRAE SOLIDARI. Els objectius que ens vàrem proposar per a aquest programa varen ser:

Àmbit personal:

 • Estimular l'autoestima dels joves, el fet de sentir-se útils per als altres els pot ajudar a créixer i millorar com a persones.
 • Relativitzar els seus problemes o situacions personals i familiars.
 • Disminuir l'ansietat.
 • Facilitar la plena integració i normalització dels joves residents.
 • Desenvolupar actituds de gratitud, disponibilitat, servei, solidaritat i respecte.

Àmbit professional:

 • Dotar els joves d'experiència que poden afegir als seus CV, i això els pot facilitar la incorporació al món laboral, molts empresaris valoren el treball voluntari per la iniciativa, la responsabilitat, etc. que comporta.
 • Facilitar la integració tant social com professional.

Àmbit educatiu:

 • Inculcar el valor de la solidaritat i de compromís envers la societat, el valor de l'agraïment.
 • Descobrir el significat de la paraula altruisme.
 • Conèixer altres realitats socials de diferents col·lectius desfavorits en risc d'exclusió social.
 • Augmentar les relacions socials dels joves amb altres voluntaris.

Altres:

 • Promoure el canvi de mentalitat de l'entorn dels joves tutelats, oferint una visió normalitzada dels joves i dels centres on viuen.

Inicialment vàrem contactar amb diferents entitats socials de la comarca sol·licitant la integració dels nostres joves en el seu programa de voluntariat. La nostra proposta va tenir un bon acolliment. Les entitats on van integrar aquests joves en els seus equips varen ser: Creu Roja, Banc d'Aliments, Tupí (menjador social), Casal Oller (residència d'avis), Fundació Projecte i Vida (Centres Oberts), Gossera de Taradell, Protecció Civil (Ajuntament de Taradell), Casal de Nens del Raval i Residència de Disminuïts Riudeperes.

Pel que fa als joves, en un principi la proposta no els va semblar del tot bé, ens deien que les vacances són per descansar, que ells no volien treballar gratis, que ja havien acabat el curs i ara els tocava divertir-se, que no en traurien cap profit, etc.

Des del primer moment l'equip educatiu va fer una tasca excel·lent en el convenciment i l'acompanyament dels joves en aquesta experiència de voluntariat, varen ser creatius alhora de trobar contrapartides que els ajudés a decidir lliurement, a reflexionar-hi i a responsabilitzar-se de la seva decisió, a fer-los conscients dels beneficis individuals i col·lectius.

Hem de dir que el primer any no va ser una tasca fàcil, ja que la reticència dels joves era important, però la il·lusió, l'entusiasme i el convenciment dels educadors va vèncer els entrebancs esperats. Durant la realització del programa, els educadors van fer un seguiment continuat, van estar en contacte amb les diferents entitats per resoldre problemes i millorar l'eficàcia parlant amb els joves, buscant espais perquè poguessin expressar i explicar els seus sentiments, el que vivien i el que sentien amb la seva experiència, facilitant la realització d'un diari personal d'accions i sentiments.

En l'experiència inicial, onze nois i noies del Centre es van integrar a un equip de voluntaris en diferents entitats locals de caire social per fer-hi diferents tasques com ara: reforç escolar, repartiment d'aliments, atenció als avis, atenció a animals, protecció civil, atenció a disminuïts, etc. L'experiència va ser un èxit tant per als joves que hi van participar com per a l'equip educatiu, com també per a les entitats que varen col·laborar-hi, de tal manera que vàrem incorporar el programa al nostre Projecte educatiu de centre convençuts dels seus beneficis.

Els resultats obtinguts van ser del tot encoratjadors; els joves van entendre el valor de la solidaritat, en cap moment pensaven o sentien que treballaven de franc, sinó tot al contrari, han descobert que ajudar els altres produeix un sentiment de benestar personal molt bo (cosa molt necessària entre els nostres joves), disminuint la seva ansietat, millorant el seu comportament i relacions interpersonals. Han descobert en la seva pròpia pell el significat de la paraula "altruisme". Han après el valor del compromís personal i vers la societat, han estat fidels i constants en el seu compromís. Han adquirit una experiència en un àmbit del qual, fins ara, només eren usuaris, han entrat a l'altra banda, la d'ajudar els altres, han vist i sentit que donant, es rep.

El fet de sentir-se que pertanyien a un grup, sentint els seus problemes com a propis, sentir-se estimats i necessaris per algú (sentiment d'amistat), incorporar el sentiment de compromís real, "t'has compromès i no pots fallar, demà t'esperen" (valor del compromís), el coneixement de formes de vida diferents a la seva, els ha fet qüestionar moltes injustícies que desconeixien, a vegades situacions o realitats molt més injustes que la seva pròpia realitat, cosa que els fa sentir millor. El fet d'obrir els ulls a altres valors i situacions de vida els ha fet prendre consciència de les situacions de pobresa que viuen algunes persones, de marginalitat i desigualtat que desconeixien: "em pensava que jo estava malament, però veig que jo tinc tot el que necessito"... "ha estat una experiència molt bona amb la qual he sabut apreciar una mica més la meva vida".

El fet de rebre un somriure, una abraçada, una encaixada de mans, unes llàgrimes ha fet que d'alguna manera aquests joves perdessin la por, la incertesa, la pròpia tristesa i els ha permès recuperar l'esperança en la vida i en ells mateixos, i el que és més important: l'esperança que la vida es pot millorar.

Alguns dels joves que han participat en el programa ens diuen que per a ells ha estat una oportunitat que els ha donat la vida, ja que han descobert qualitats d'ells mateixos que fins a aquest moment desconeixien i que aquestes qualitats han enriquit la vida d'altres.

Un dels joves que ha participat en el programa, amb un retard mental considerable, ha col·laborat, i segueix fent-ho, amb Protecció Civil de Taradell, li van donar l'uniforme i li van explicar les seves responsabilitats, des d'aquell dia aquest jove ha millorat la seva autoestima, està orgullós del que és, del que pensa, està content, sap expressar el que sent, s'enfada poc quan les coses no li surten bé, fins al punt que està acabant un curs de jardineria i possiblement el contractaran.

Una altra jove, de disset anys, també amb un retard mental lleu, va fer de voluntària en una residència d'avis, actualment ha fet la substitució d'estiu d'una cuidadora i està acabant un curs d'auxiliar de geriatria.

Durant tot aquest any 2010, hem seguit col·laborant amb algunes entitats, incorporant-hi els joves que disposen de temps per fer-ho o bé combinant la recerca de feina amb un voluntariat. A l'estiu tots els joves del Centre majors del 16 anys (12 joves), han fet de voluntaris a diferents serveis de la comarca. Ha estat una tasca fàcil, ja que tant els nous com els que ja van participar-hi l'any passat tenien clar els beneficis que aportaria l'experiència.

Seguirem treballant en aquesta línia ampliant la xarxa d'entitats acollidores, atès que no sols ha estat una bona experiència per als joves, sinó que també ha ajudat a millorar la imatge del nostre Centre i dels menors que hi viuen.

Agraïm al Butlletí d'Infància la publicació de la nostra experiència i animem a tots els professionals que treballen amb joves a mirar-se el voluntariat com una eina educativa integradora.

Recull de frases dels diaris dels joves durant i al final del voluntariat

Voluntariat a la Residència d'Avis Casal Oller: És una residència situada a Hostalets de Balenyà, Osona, amb 50 places per a persones grans. Els nostres voluntaris van col·laborar en les tasques d'atenció i suport (donar el menjar, ajudar en la higiene personal, organització de jocs, etc.).
–"La verdad es que no quiero que se acabe, los abuelos me han valorado, es algo que me llena un pequeño vacío". -"Mientras le daba de merendar me cogía la mano y yo se la acariciaba, me miraba y se reía, me sentí tan bien de poder ayudar a esas personas!" – "La verdad es que desde que he empezado el voluntariado me he notado más alegre, contenta por poder ayudar". -"He pensat que estava en un centre de menors i en els problemes que tenia i que aquelles persones sí que tenien problemes de veritat i jo sentia que els meus problemes no eren res". -"M'ha il.lusionat quan he vist que els avis es posaven contents quan jo arribava i que es recorden del meu nom i alguns que quasi no paraven de dir el meu nom."

Menjador social Tupí: menjador social, situat al centre de Vic, donen 30 dinars cada dia, de dilluns a divendres, a persones derivades de serveis socials, hi col·laboren 4 o 5 voluntaris cada dia encarregats de fer el menjar i servir-lo.
–"Vaig tenir por pel meu futur, si no tenia una feina bona tindria problemes per sobreviure." –"Vaig tenir ràbia quan algú em demanava alguna cosa i no em donava les gràcies". – "Em sentia malament quan veia alguna d'aquelles persones plorant perquè no tenen res de bo en aquesta vida, jo pensava que tinc molta sort." –"M'agradava fer-los bromes perquè així s'oblidaven dels seus problemes, he sentit pena per ells, he fet amics de 80 anys, ha estat una experiència molt bona i a més he après a cuinar."

Creu Roja, reforç escolar: servei de la Creu Roja de Vic que ofereix a un grup de nens i nenes de 6 fins a 12 anys reforç escolar i emocional, els voluntaris s'encarreguen d'ajudar a fer els deures, a estudiar, a llegir, e fer dictats, càlcul etc.
–"El primer día iba con mucho miedo, no sabia si los niños me iban a aceptar, si eran muy conflictivos, si tendría problemas, pero todos me hablaban y me preguntaban cosas y en esos momentos que les contestaba me sentía muy orgullosa de mi." –"Cuando venían las niñas y me abrazaban me hacían sentir súper bien, me hacían confiar más en mi misma."

Centre Obert de Vic, reforç escolar: servei ofert per l'Ajuntament de Vic gestionat per la Fundació Projecte i Vida, destinat a nens i nenes de 6 a 16 anys amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament personal i la integració social mitjançant una tasca socioeducativa en el temps lliure que afavoreixi els aprenentatges bàsics dels nens. Els nostres voluntaris eren el reforç dels educadors.
–"Total, que es una experiencia muy bonita porque al yo estar en un centro puedo ver el papel que tienen los educadores."

Banc d'aliments: servei ofert per l'Ajuntament de Vic, Càritas, Creu Roja dins el programa Lluita contra la pobresa, contribueix a ajudar les persones que es troben en extrema vulnerabilitat. Els voluntaris fan tasques d'organització i repartiment del menjar.
–"Yo antes me reía de esa gente, pero ahora sé lo mucho que sufren, sé como se sienten, porque a algunos les falta la comida y a otros la familia o sitio donde caer." –"Ver llantos de familias porque necesitan comida y ayuda y poder ayudar me ha hecho ir con la cabeza bien alta y orgullosa de mi misma." –"Em van entrar ganes de plorar quan vaig veure un marroquí amb el braç trencat i estava molt prim i quasi no podia menjar per ell mateix."

Residència disminuïts Riudeperes: servei de residència de l'ICASS amb 56 places, gestionat per l'Associació Sant Tomàs, destinada a persones amb discapacitat psíquica que requereixen suport generalitzat. Els voluntaris fan tasques d'atenció i suport (donar el menjar, ajudar en la higiene personal, etc.).
–"Sentí mucha tristeza por las personas que había en esa residencia, pero a la vez sentía que formaba parte de ellos y me daba cuenta de que aquellas personas sólo necesitaban cariño y que los supieran comprender". –"Los primeros días no quería ir, pero poco a poco me fui adaptando". –"En mi vida había hecho una cosa así, pero no me arrepiento porque ha sido una experiencia nueva, algo que ninguna otra chavala habría podido aguantar y ahora lo echo de menos". –"Los primeros días llegaba flipando al centro y por la noche me ponía a llorar de la tristeza que tenia de aquellas personas". –"No era un sueño, era realidad que había personas así."

Protecció Civil Taradell: és un servei públic orientat a establir un sistema de prevenció i de resposta davant qualsevol tipus de risc o situació d'emergència, els voluntaris col·laboren en tasques de seguretat vial, organització i control de carrers i carreteres durant actes massius, protecció dels boscos i rius, etc.
–"Haciendo el voluntariado me he sentido respetado por la gente, me he sentido útil, me he olvidado que era de un centro, porque he salido y me he relacionado con otra gente". –"He conocido gente muy importante, me he sentido que era capaz de ayudar a otras personas, me he sentido alegre y feliz porque me he olvidado de mis problemas, me he sentido una más del pueblo.".- "Me han tratado como uno de la familia, y esto me hace sentir muy bien."

Gossera de Taradell: el seu objectiu és dignificar la salut dels animals abandonats i recollits. Els voluntaris tenen cura dels gossos i gats, els treuen a passejar, els pentinen, els renten, etc.
–"Cuidar animals, encara que no ho sembli, és difícil, jo m'enamoro fàcilment dels gossos, saber que han patit d'alguna forma i veient que allà els puc cuidar em fa sentir content."

No hay comentarios:

La Administración genera marginalidad entre los menores.

Pese a ser una obligación de la Administración, muchos menores inmigrantes no acompañados alcanzan la mayoría de edad sin tener sus papeles en regla. Esto, denuncian organizaciones sociales, les aboca a la exclusión.

Cumplir los 18 años es de todo menos emocionante cuando se es un menor extranjero no acompañado. “¿Cómo miraríamos a un padre y a una madre que el día que su hijo o hija cumple 18 años lo hecha a la calle?”, se pregunta Vicenç Galea, del colectivo catalán Drari, juristas por los derechos de la infancia.

La legislación española considera que los menores, extranjeros o autóctonos, que no tienen quién se haga cargo de ellos están en una situación de riesgo y vulnerabilidad por lo que la Administración debe hacerse cargo de ellos y tutelarlos. Actualmente, son las comunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades. Pero al alcanzar la mayoría de edad, los menores extranjeros se encuentran en una situación de suma precariedad. Aunque existen programas de emancipación en diferentes comunidades, la falta de recursos hace que las plazas sean insuficientes y sólo unos pocos chicos puedan hacer uso de ellas. Pero en muchos casos, el problema reside en un generalizado caos administrativo que hace que no tengan la documentación en regla. En otros, es compleja la regularización de su situación una vez han salido del centro en el que estaban tutelados, y les resulta casi imposible conseguir un permiso de trabajo que les permita renovar, más tarde, la residencia. Y eso que proveerles de los papeles es una obligación de la Administración establecida legalmente.

Aunque, según la Ley de Extranjería, la Administración dispone de un máximo de nueve meses para proveer al menor de un permiso de residencia, la tónica general es la negligencia, actitud que varias organizaciones que trabajan con estos menores interpretan como mala fe.

Hay “muchos chicos indocumentados o a medio documentar: un problema casi imposible de solucionar, porque cuando ya tienen 18 años se convierten en un inmigrante más quedándoles solamente para regularizar su situación la vía del arraigo”, explica Galea. En Cataluña “las administraciones se toman el plazo máximo de nueve meses, como mínimo, y hasta que no pasa ese tiempo con el menor entre manos no empiezan a plantearse lo de la residencia. La solicitan más tarde y el chaval ha perdido un tiempo de antigüedad porque en su dosier se pone la fecha del día en que se la pidieron. Durante un tiempo no ha existido, ha estado en un limbo”, denuncia. Además, afirma Galea, aunque la falta de permiso de residencia no es impedimento legal para cursar estudios, en la práctica sucede así. Y tras semejante itinerario, “cuando se le concede la residencia, ya queda poco tiempo para que estudie y pueda llegar a los 18 años con un diploma”.

En otros casos, como en Melilla, se marea a los menores que cumplen la mayoría de edad pidiéndoles documentos que para ellos es prácticamente imposible conseguir: “Conociéndoles perfectamente y teniéndolos tutelados les han pedido que presenten un certificado marroquí de que están solteros o un certificado de antecedentes penales. Todo es una trampa”, señala José Palazón, de la asociación pro derechos de la infancia Prodein. Hasta noviembre del año pasado, la Administración melillense les retenía, además, la documentación, dejándoles, cuando no estaban en el centro de tutela, expuestos a ser detenidos y expulsados. Tras ser amonestada por el Defensor del Pueblo, la Consejería de Bienestar Social aceptó entregar su documentación a los chavales y solicitar el certificado de tutela con carácter inmediato. Pero aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad con anterioridad no se vieron beneficiados y han quedado en situación irregular.

El menor M., que había estado ocho años en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima, un antiguo cuartel militar en las afueras de la ciudad, vive ahora en una chabola junto al centro y ya ha sido detenido por la policía alguna vez. I. es de Fez y ha estado cuatro años en La Purísima. El 23 de enero fue una vez más a las oficinas de Extranjería a solicitar su documentación. Tiene un precontrato, es carpintero. Esta vez le han cogido la solicitud, cree que porque el personal que le atendió era nuevo. Ahora le toca esperar. “Cuando cumplí 18 años me echaron a la calle. Entonces el permiso de residencia todavía no estaba caducado, pero ahora no quieren renovármelo, no quieren darme lo mío, para que pueda irme de aquí y buscarme la vida como los demás, para sentirme como los demás. Me piden el pasaporte marroquí y no sé qué..., pero ¿cómo? Si yo llevo toda mi vida aquí. Si me dan la residencia puedo ir a Marruecos a pedirlo, pero si no tengo la residencia ¿podré volver a entrar? Es política: dicen que tienes que largarte de aquí”, cuenta por teléfono. Tan sólo cuatro días después, dos compañeros suyos se toparon con lo que a Palazón le parece que será la futura estrategia de la Administración de Melilla: les solicitaron el empadronamiento, que el centro no había tramitado. Cuando fueron ahí a pedirlo, como ya son mayores de 18 años, no se lo tramitaron. “Se consigue dar un paso adelante, y ellos encuentran otra forma de seguir haciendo lo mismo”, observa con cansancio José Palazón.

En Asturias, donde la llegada de chavales extranjeros es un fenómeno relativamente nuevo –apenas tres años–, también “se buscan fórmulas ‘elegantes’ para que el incumplimiento de la legislación no chirríe: retrasar la documentación, complicar los trámites burocráticos, etc.”, el Colectivo SocialyJusticia. Como la Ley de Extranjería prevé que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, se les puede conceder un per- miso por una vía especial si la falta de permisos de residencia se debe al mal funcionamiento de una administración, los colectivos asturianos que se ocupan de estos menores están intentando trabajar esta vía.

Pese a que la Comunidad Autónoma Vasca tiene mejor reputación, Ana Stern, de SOS Racismo Guipúzcoa, insiste en que “resolver la cuestión de la documentación es básico. Para invertir bien en menores de edad, tenemos que invertir en mayores de edad: si no, nos encontramos con unas bolsas de pobreza y de exclusión que cada vez irán creciendo más. Se trata de una cuestión transautonómica, transnacional”.

En cuanto a Madrid, Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Coordinadora de Barrios, constata que la documentación necesaria “primero no se tramita y lo que se tramita se hace en contra de la ley y del espíritu que debe regir las actuaciones en materia de protección, que es el interés superior del menor. Este interés superior integra el derecho a una correcta documentación”. A su juicio, con estas negligencias “se está abocando a los chavales tutelados a la marginalidad porque la no documentación genera desintegración social”. “En general, la administración pública usa todos los subterfugios que puede para eludir el compromiso”, subraya Galea. En ello coinciden desde Asturias: “Se copian para todo menos para lo bueno”.

Sobre Centros de Menores . Defensor Pueblo

RECOMENDACIONES

I. DE CARÁCTER GENERAL

1. Que se lleven a cabo las investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en nuestra sociedad(..).
2. Que se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, y definan criterios de calidad, evaluación, seguimiento y buenas prácticas en esta intervención, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

4. Que, (::) se preste especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto que conlleve el acogimiento residencial de menores. De esta manera, se debe evitar la habilitación de nuevos recursos que no reúnan las condiciones(.).
5. Que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta y en situación de
dificultad social, determinando los supuestos, requisitos y condiciones en los que las entidades públicas de protección de menores pueden aplicar
programas específicos que contemplen la utilización de medidas de contención de carácter no sancionador.
6. Que el derecho a la asistencia jurídica gratuita sea reconocido en todo caso a los menores y a sus padres, u otros representantes legales, en el marco de los procedimientos de desamparo y los dirigidos a adoptar medidas de protección en el ejercicio de la tutela administrativa.

7. Que las administraciones públicas intensifiquen las medidas de prevención y de protección que permitan garantizar a los menores en situación de dificultad social el pleno desarrollo de su personalidad y evitar así que esas situaciones deriven en el desamparo del menor o incluso en conductas contempladas por la Ley Orgánica 5/2000,.

9. Que se intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo, sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización

10. Que, en los casos en que el interés del menor requiera su atención en régimen de acogimiento residencial, se diversifiquen los proyectos de atención(..)de forma que se elimine la práctica de
atender en un mismo programa a menores que requieren medidas de protección y a aquellos que cumplen una medida de justicia juvenil.
11. Que se revise el actual modelo de especialidades de psiquiatría y psicología clínica para incluir, como áreas de capacitación preferente, en la infancia y la adolescencia.
12. Que se conceda la prioridad que merecen a las conclusiones contenidas en el documento “La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” en relación con la atención infanto-juvenil, y que se pongan en práctica sus recomendaciones, en especial las siguientes:
o Realización de intervenciones preventivas en la primera infancia y la adolescencia.
o Materialización de las intervenciones comunitarias orientadas mejorar la dinámica social en áreas geográficas con riesgo social alto(..).
o Estudio y evaluación de intervenciones orientadas a informar y a educar sobre los riesgos que tiene para la salud las sustancias adictivas en adolescentes.
o Protocolización de procesos de atención relativos a trastorno mental(..) infanto-juvenil y trastorno generalizado del desarrollo.
o Implantación de un modelo de coordinación entre servicios sociales, educación y justicia, que garantice la continuidad de los cuidados (...)
13. Que se promueva el acceso de todos los menores a los recursos públicos destinados al diagnóstico y tratamiento de las situaciones de dificultad social derivadas de los trastornos de conducta, sin discriminación alguna, en función de su condición de menores tutelados o no tutelados por la administración pública.

II. ESPECÍFICAS
15. Que la resolución administrativa que pone fin al procedimiento, y mediante la que se acuerda el ingreso de un menor en un centro para menores con necesidades especiales, esté siempre debidamente motivada(..). Dicha resolución deberá ser notificada de modo personal tanto a los padres, cuando no exista resolución judicial que lo prohíba, como al propio menor, en la forma adecuada a su edad y circunstancias,de acuerdo con la Ley 30/1992.

16. Que se solicite la autorización judicial en los términos previstos en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siempre que el internamiento del menor se produzca por razón de
trastorno psíquico(...) y asimismo (..) autorización judicial para el ingreso en todos aquellos centros que apliquen medidas que conlleven alguna limitación de los derechos que los menores.
20. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se procure que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga a su interés. En consecuencia, no deberá supeditarse el alta a la carencia de recursos intermedios.

22.Se respete el derecho del menor a ser oído y se le escuche siempre antes de que se adopte una decisión que le afecte.
23. Que, en aquellos casos en que los menores, no estén de acuerdo con la medida de protección adoptada, (..) arbitrar los cauces para que puedan plantear una reclamación o recurso, con asistencia jurídica cualificada.
25. Que se establezca en todos los centros un sistema de quejas y reclamaciones, de las que deberá tener constancia, en todo caso, la entidad pública (..).
26. Que se permitan y faciliten, salvo resolución judicial en contrario, las relaciones con la familia del menor, debiendo quedar establecida en el proyecto individualizado la frecuencia de las mismas, .

28. Que, por la entidad pública(...)se garantice que todo menor en edad de escolarización obligatoria, sea matriculado en un centro docente y asista con regularidad y normalidad al mismo. En el supuesto de que no se considere adecuada la asistencia de algún menor al centro educativo, se le facilitará la atención educativa individualizada que requiera mediante el oportuno profesorado facilitado por la Administración educativa.

30. Que la prescripción y administración de fármacos a los menores(...)se lleve a cabo de conformidad y en los estrictos términos el artículo 9.3. de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

31. Que, en todo caso, se informe adecuadamente al menor del tratamiento médicopara que pueda dar su consentimiento informado al mismo.
(...), cuando el menor no sea capaz (..) de comprender el alcance de la intervención, se requiera el consentimiento de la entidad pública competente, como representante legal de aquél, después de haber escuchado al menor si tiene doce años.
En el supuesto de que hubiere cumplido los dieciséis años y no prestara su consentimiento para someterse al tratamiento prescrito, se requerirá la pertinente autorización judicial, conforme a lo previsto en el
artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002.

33. Que, en todo caso, cuando se trate de una actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres sean informados y su opinión tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

34. Que , procedan a su elaboración de una norma que regule el funcionamiento de los centros, detallando los contenidos mínimos que deben tener los reglamentos de régimen interno, el procedimiento de quejas y sugerencias, el régimen de infracciones y sanciones, y los protocolos que deben seguirse para aplicar medidas de contención en situaciones de crisis de los menores, entre otros aspectos.

35. Que las entidades públicas de protección de menores comprueben que todos los centros de atención a menores en situación de dificultad social disponen del preceptivo reglamento de régimen interno, debidamente aprobado y conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

36. Que, a su llegada al centro, se facilite al menor información escrita, redactada en lenguaje claro, sencillo y adaptado a su nivel de comprensión, sobre sus derechos y obligaciones, cuestiones de rganización general, normas de convivencia y funcionamiento del centro y procedimientos para formular peticiones, quejas o recursos.(...).
37. Cuando excepcionalmente, se considere necesaria la práctica de cacheos y otras medidas de registro que incluyan el desnudo integral de los menores, se comunique a los juzgados de primera instancia, y se practiquen dichos registros conforme a los requisitos que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

38. La corrección de conductas contrarias a la convivencia habrá de tener una finalidad educativa, como instrumento de aprendizaje para los menores, y deberá tender siempre a la búsqueda de un efecto
rehabilitador en cada menor.

39. Que el régimen de infracciones y sanciones esté tipificado en el reglamento, y no contemple directa o indirectamente castigos corporales, maltrato psíquico, privación de la alimentación o del descanso, privación del derecho a sus relaciones personales, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atente contra la dignidad de la persona mediante acciones que conduzcan a su humillación o ridiculización, y, en ningún caso, establezca restricciones de igual o mayor entidad que las contempladas en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Las sanciones deberán ser proporcionales a la infracción cometida, tener en cuenta las circunstancias en las que se ha producido y las características del menor, y su aplicación deberá ser en todo caso supervisada por la Dirección del centro, dando cuenta al servicio especializado de protección de menores. En la mayor medida posible, se alentará el uso de medidas alternativas a la separación del grupo.
40. Que,(...) la sanción de separación del grupo se imponga solamente en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del menor, o cuando éste, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia en el centro.
El reglamento de régimen interior deberá recoger la duración de la sanción de separación del grupo, la cual se ajustará a la gravedad de la infracción cometida.
Mientras esté cumpliendo la sanción, el menor dispondrá, como mínimo, de dos horas al aire libre, y deberá asistir, en su caso, a la escuela, centro formativo o centro de trabajo, pudiendo recibir, demás,
las visitas contempladas en su proyecto educativo individual. Durante el horario general de actividades, se programarán ocupaciones alternativas para los menores separados del grupo.
Diariamente, visitará al menor el médico o el psicólogo, que informará a la Dirección del centro sobre el estado de salud física y mental del menor, así como sobre la conveniencia de suspender, modificar o dejar sin efecto la sanción impuesta.
41. Que, (..)se prohíba el uso de la fuerza en el control de los menores, salvo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios, y que sólo se utilice de la forma expresamente autorizada y
descrita en el reglamento de régimen interno.
42. Que se aprueben protocolos de intervención en casos de crisis de los menores que supongan la adopción de medidas de contención física
o farmacológica o, en su caso, de aislamiento, en los que se determinen las personas encargadas de cada función, su forma de actuación, la autorización, y los informes que,deberán remitirse a la entidad pública de protección de menores.
43. Que se limite la estancia en aislamiento al tiempo mínimo e imprescindible, y se prohíba, en todo caso, su utilización como medida sancionadora.

46. Que los profesionales (..)refuerzo que les ayuden a afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas del desarrollo de su labor.

48. Que se facilite formación específica para realizar posibles contenciones al personal (..)y, en todo caso, a los vigilantes de seguridad, para que realicen sus funciones con pleno respeto.

49. Que,(..)en todos aquellos centros en los que sea necesario acometer reformas para la adecuación de centros , se doten los recursos necesarios .

51. Que(..)la Administración asegure la protección , a través de la inspección y supervisión de todos los centros .
54. Que, siempre que la Administración haya delegado la gestión (..) en entidades privadas exija una total transparencia en la gestión de los gastos,

56. Que, por parte de los fiscales, se visiten periódicamente los centros (..) entrevistándose reservadamente con los menores que así lo soliciten, promoviendo la corrección de las deficiencias.
57. Que se dote a la Fiscalía de los medios para realizar el control del funcionamiento y organización de los centros y de los proyectos educativo.

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"
Noviembre-09 ASTURIAS

2 Diciembre

DECLARACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES SOBRE LOS MNAs

Introducción

En los últimos meses estamos asistiendo de nuevo a la llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad de Canarias. Estos menores se unen a otros jóvenes procedentes del norte de África que también han llegado a nuestro país en los últimos años. Conjuntamente, plantean un reto de extraordinaria magnitud a nuestras instituciones y a nuestra sociedad desde el punto de vista de la capacidad de acogida, de protección, de formación y de inserción social de estos jóvenes.
Esta situación ha planteado un serio problema de capacidad de acogida inmediata a la Comunidad de Canarias, que ha visto desbordados sus recursos de atención dirigidos tanto a la población adulta como a los menores.(:::)
Con independencia de los retos que el fenómeno de la inmigración supone para el diseño y el desarrollo de las políticas sociales, las defensorías del Estado coincidimos en subrayar la necesidad de alcanzar acuerdos entre las distintas administraciones públicas del Estado en un tema tan importante desde el punto de vista de los derechos de los menores. Asimismo, queremos advertir de que, a pesar de su importancia, se trata sólo de un primer paso en la obligación inexcusable que tienen las administraciones públicas de velar por el interés primordial del menor, tal como establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y atender sus derechos como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre en territorio español (Ley 1/1996 de protección jurídica del menor). Cabe recordar, asimismo, que el artículo 2.1 de Convención de los Derechos del Niño prohíbe explícitamente la discriminación del menor por razón de origen nacional. Además, el ordenamiento jurídico español establece claramente que los menores son ante todo menores, principio que debe prevalecer sobre la condición de extranjero.

La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children), aprobó en su última reunión anual una declaración instando a los países miembros del Consejo de Europa a tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de los menores no acompañados. Este hecho demuestra la relevancia que adquiere este fenómeno a escala europea y justifica que, dada la especial importancia que tiene para el caso español, las defensorías presentemos una declaración para expresar ante la sociedad española nuestra responsabilidad de velar para que los derechos de estos menores sean garantizados. Subrayar las obligaciones que las distintas administraciones públicas tienen respecto a los menores y recomendar algunas acciones dirigidas a reforzar el cumplimiento de sus derechos.


Principios de actuación

VER Observacion 6ª de las Naciones Unidas(2005)

1) Las Administraciones públicas competentes en las distintas CCAA deben asumir la tutela del menor de forma inmediata, mientras se estudia la realidad del menor y del núcleo familiar de origen. Debe evitarse que la fase de estudio de su situación suponga en la práctica la privación de acceso a recursos socioeducativos y a la formación laboral.

2) Las Administraciones competentes deben empezar a documentar al menor y tramitar su (tarjeta temporal)residencia cuando quede acreditada la dificultad de retorno con su familia, de acuerdo con el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sin esperar los nueve meses que establece el Reglamento (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre), plazo que, de acuerdo con una interpretación conforme a la ley, debe ser considerado un máximo.

3) Los menores no deben ser repatriados a sus países de origen salvo que existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar de origen (o recurso de protección alternativo) asegure el mejor interés para el menor. La decisión debe tener en cuenta el propio punto de vista del menor –que tiene derecho a ser escuchado- y sólo puede llevarse a cabo después de un estudio detenido de los recursos disponibles en su país de origen.

4) Las pruebas médicas previas de determinación de la edad sólo deberán ser realizadas en casos de duda y deberían efectuarse con el asesoramiento de expertos independientes y tecnología moderna que incluya una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas.
Siempre deberá tomarse como edad de referencia la menor que resulte de las pruebas médicas realizadas.

5) Los menores deberían recibir asistencia jurídica independiente de la Administración, como es el turno de oficio colegial, con el fin de asegurar que los procesos administrativos o judiciales se lleven a cabo teniendo en cuenta su interés superior.

6) Las Comunidades Autónomas deben coordinar sus modelos de atención a los menores inmigrantes no acompañados para evitar “fugas” de los menores a aquellas comunidades que garantizan mejor el proceso de tutela y residencia y que ofrecen mejores recursos socioeducativos.

7) Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Delegaciones del Gobierno coordinarán también su actuación en los ámbitos de sus respectivas competencias para evitar disfunciones y asegurar que la propuesta sea la más adecuada al interés del menor en cada caso. Para facilitar la coordinación interinstitucional es necesario disponer de un registro unificado de menores inmigrantes no acompañados compartido por todas las Administraciones públicas con competencias en la cuestión.

8) En la atención a los menores extranjeros no acompañados deben diseñarse y planificarse los recursos necesarios para favorecer su desarrollo integral y facilitar su inserción en la sociedad de acogida.

9) Todas las Administraciones públicas deben asumir sus
responsabilidades en la atención a los menores no acompañados.

Es importante que los gobiernos de las CCAA establezcan acuerdos con las administraciones locales de su territorio para diseñar conjuntamente los recursos y las estrategias necesarias que mejor garanticen la atención e integración de los menores no acompañados. Especialmente importante es la necesidad de superar las actitudes de rechazo social que acompañan en ocasiones a las medidas de acogida y protección de estos menores.

10) Los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados deben presentar garantías de adecuación espacial, sanitaria y educativa. Las CCAA deben garantizar que los menores reciban atención a través del circuito normalizado, concentrando las actividades en centros de 24 horas que proporcionen a los menores recién llegados referentes educativos y afectivos estables.
Octubre de 2006