martes, marzo 23

El centre de menors immigrants El Bosc vulnera els drets dels menors. Drets de l'Infant. Les proves òssies a debat..La DGAIA tanca les portes a donar informació

DIJOUS 11 DE MARÇ DE 2010 2 i 3 la Denúncia invest reportatge

El centre de menors immigrants El Bosc vulnera els drets dels menors
Helena de Castro Argi Grau Jaume Villar Barcelona

Dret a la igualtat, a una alimentació sana, a un habitatge o a ser educats. Encara que aquests són alguns dels drets que tots els menors haurien de tenir, això no sempre és així. Quan un menor decideix embarcar-se en el difícil viatge de migrar de la seva llar, deixa enrere una part de la seva vida: la seva terra, la família i els amics. Tanmateix, en aquest transcurs anomenat immigració, també sembla que deixi  enrere els seus drets fonamentals: els del menor.

10009, 10596, 11046: quan un Menor Immigrant No Acompanyat (MINA) arriba a Catalunya, se li assigna un número administratiu que gestionen els Mossos d'Esquadra. Aquest reportatge pretén mostrar la realitat que viuen els menors immigrants que arriben a la nostra ciutat. La Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència de la Generalitat (DGAIA) s'encarrega d'estudiar els casos per delegar els menors en els diferents centres que gestiona aquesta entitat. Mentre es decideix el futur d'aquests menors, se'ls transfereix a un centre d'acollida provisional -o Servei d'Atenció Transitòria (SAT)- pertanyent a la Generalitat i alhora gestionat per la fundació Mercè Fontanilles, com és el centre El Bosc.

La DGAIA, i en conseqüència aquest centre, té l'obligació de tutelar tots els MINA des del primer dia que aquests arriben a Catalunya. Segons el coordinador del Col•lectiu pels drets dels menors immigrants DRARI, Vicenç Galea, això "no es compleix sensu stricto, doncs poden passar mesos abans que els menors tinguin la tutela administrativa", tal i com confirmen dos dels tres educadors del centre entrevistats així com dos fonts anònimes extreballadores del centre, que també són educadors.
Tanmateix, mentre que El Bosc és un centre d'acollida provisional, on els menors només poden estar fins a sis mesos, segons les nostres fonts, mentre es decideix si se'ls transfereix a un Centre Residencial d'Atenció Educativa (CRAE) o se'ls repatria, la realitat és que els menors "poden estar-hi fins a més d'un any", com és el cas del magrebí Mustapha Aoulad Malik, que va estar-hi 14 mesos.

Tot i que el Projecte Educatiu del Servei d'Atenció Transitòria El Bosc basa el seu ordenament legal i jurídic en la Declaració dels Drets de l'Infant proclamada per l'Assemblea de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1959, les fonts extreballadores del centre i el Vicenç Galea creuen que "no es respecten aquests drets del menor". Segons ells, i com ha intentat provar la nostra investigació, el centre El Bosc "no compleix estrictament amb els articles de la Declaració dels Drets dels Menors".

sobre el terme mina, mena, meina
Vicenç Galea considera que el terme MINA és perjudicial pels menors, doncs implica el terme 'immigrants'
integració social
No hi ha una integració cultural ni social per part dels menors perquè només es relacionen entre ells
malalties
"Les mesures d'aïllament no són suficients en el cas de malaties contagioses com va passar recentment amb la Grip A"
equilibri emocional
Molts menors tenen uns "desequilibris mentals brutals" causats per la realitat en la que viuen i pel consum de dissolvent


A continuació fem un repàs dels drets dels infants i en desglossem els possibles incompliments segons les nostres fonts:

1. Dret a la igualtat, sense distinció de raça, religió o nacionalitat. Fins on hem arribat amb la nostra investigació aquest punt no es compleix perquè des del primer moment els menors són relegats a espais on només hi ha altres nois immigrants com ells, sense poder accedir així a la cultura de la terra d'acollida. "No hi ha una integració per part dels menors, perquè es relacionen només entre ells. És molt difícil que estableixin un vincle amb la nostra cultura i societat", declara una font extreballadora del centre El Bosc.

2. Dret a una protecció especial que asseguri un creixement mental i social sa i lliure.
Segons les nostres fonts aquest dret no es compleix perquè els nois esnifen dissolvent i d'aquesta pràctica el centre n'és conscient. La consumició de dissolvent no assegura un creixement mental sa del menor. "El centre ho sap, i no es fa res per evitar-ho", ens asseguren les nostres fonts. Tanmateix, tant els educadors com els nens diuen que els menors no descansen bé pel fet de que estiguin vivint entre dos centres: un diürn, El Bosc, i un nocturn, l'alberg Alcor. Els extreballadors i el Vicenç Galea coincideixen en que l'educació que reben els nens no és l'adequada. Segons ells no en tenen, i segons els menors entrevistats només tenen dues hores de classe.

3. Dret a un nom i a una nacionalitat.
 "Jo conec casos de menors que han estat fins a 3 anys esperant els papers", explica un extreballador. Degut al conveni d'immigració que existeix entre el Marroc i Espanya, els marroquins tenen més facilitats per aconseguir els papers. Això crea malestar entre els immigrants de diferents nacionalitats. El que afegeix, "dins d'El Bosc falten moltes coses, per exemple, un procés d'integració entre els immigrants i la societat catalana i, dins del centre, entre els subsaharians i els marroquins. Es creen molts conflictes entre ells pel lloc de procedència. Es respira molta tensió".

4. Dret a una alimentació, habitatge i atenció mèdica adequada. Tot i que els nostres entrevistats, tan educadors com menors, coincideixen en que fan tots els àpats del dia, aquests no compleixen amb la una dieta sana i equilibrada. 'Tot són fregits i aliments molt calòrics; com les pastes que mengen sempre per berenar', diu un educador del centre. I afegeixen que "la quantitat de menjar per menors és insuficient: mai poden repetir". I és que, en aquest sentit "una cosa és menjar i l'altre és alimentar-se". D'altra banda, en quant a l'aspecte de l'habitatge digne, aquest s'incompleix perquè els nens estan repartits entre dos centres, un diürn i un nocturn, en els que passen 12 hores respectivament.

5. Dret a una educació i atenció especials pels infants físicament o mentalment disminuïts. Segons els entrevistats, el centre no està adaptat per cap tipus de disminució. "S'han donat casos de nens que tenien el peu trencat i es van haver de quedar a la primera planta del centre perquè no podien baixar les escales". Tanmateix, una versió corroborada per dos educadors, molts dels menors tenen uns "desequilibris mentals brutals", causats per la realitat en la que viuen i pel consum de dissolvent.

6. Dret a comprensió i afecte per part de les famílies i de la societat. El fet de que des del centre no es fomenti la integració d'aquest menors a la societat genera un rebuig social envers ells.

7. Dret a l'educació gratuïta, a divertirse i a jugar. Els extreballadors i el Vicenç Galea denuncien que el centre Bosc nega l'educació a tots el menors, mentre que els educadors expliquen que, com és un centre d'Atenció Transitòria, i no es sap quant temps trigaran en derivar-los a un altre centre, aquest procés es queda penjat mentre es decideix el destí del nen. Sahete Camara, un educador del centre, ens ha assegurat que "tots els nens menors de 16 anys van a l'escola, jo mateix els acompanyo", malgrat que no ens sap dir el nom de l'escola ni la seva ubicació. Una versió totalment oposada a la dels dos educadors que ens expliquen que "actualment no hi ha cap nen que estigui escolaritzat".

8. Dret a atenció i ajuda preferents en cas de perill.
Les fonts extreballadores parlen de nens malalts que "no són atesos ni aïllats en cas de malaltia contagiosa", com en el cas recent de la Grip A. Un fet que s'agreuja pels continuu trasllat dels menors entre els dos centres -el diürn està a Peu De Funicular i el nocturn està a Poblenou-, doncs els menors han d'agafar el metro i els FFCC tots els dies, encara que estiguin malalts, posant en perill de contagi els usuaris dels transports públics.

9. Dret a protecció contra l'abandonament i l'explotació en el treball. Segons un extreballador, els nens estan abocats a l'explotació laboral doncs "no es contempla aconseguir un permís de residència juntament amb un permís de treball". L'Abdalah Fall, al igual que molts altres senegalesos, el van fer fora del centre el passat mes de desembre tres dies abans de complir els 18 anys. Circumstància que l'ha portat a veure's abocat al carrer, sense cap ajut i dormint a la platja. En canvi, el cas dels marroquins Mustapha Aoulad Malik i el Hamza Hraich és diferent. Ells estan treballant actualment i gaudeixen d'un pis tutelat per la DGAIA. Aquest és un exemple clar, segons l'Abdalah, de la discriminació que es viu en el centre entre senegalesos i mauritans i els magrebins. Les dues fonts extreballadores confirmen que existeix aquesta discriminació, doncs "els negres se'ls expulsa més fàcilment del centre pel recurs de les proves òssies, en canvi els magrebins ho tenen més fàcil a l'hora de trobar feina, pis i de quedar-se en el centre, pels convenis existents entre el Marroc i Espanya".

10. Dret a rebre una educació que fomenti la solidaritat, l'amistat i la justícia entre tothom. "Sí, això és la selva, cal sobreviure i trepitjar per fer-ho". Una afirmació molt clara que intenta mostrar que al centre no es dóna l'ambient propici perquè el nen creixi en un clima de solidaritat, amistat i justícia, doncs "contínuament hi ha moltes baralles i els nens es roben entre ells", ens asseguren els nostres confidents.

la frase
"Els nens aquí no es queixen
perquè quan venen ho fan tant
castigats que es pensen que
aquí no tenen drets"
comportament perillosos
"Això és la selva, cal sobreviure i
trepitjar per fer-ho. Continuament
hi ha baralles entre els menors",
assegura una font


Fins aquí hem repassat els 10 drets bàsics dels menors i hem pogut veure com en la majoria hi ha mancances.
Malgrat tot, també cal entendre que cada menor immigrant és una vida i com a tal, una manera diferent de tractar un mateix tema. Tanmateix, el fet de l'existència de dos centres és una de les causes que fa que s'incompleixin més drets. Com ja hem fet referència, els menors viuen en un centre diürn durant el dia, i a les nits viuen en un altre centre situat a una altra zona de la ciutat de Barcelona. Un problema que comporta tota mena d'inconvenients. Com ens asseguren els educadors del centre amb els que hem parlat, recentment la DGAIA s'ha pronunciat en la possible millora d'aquest fet amb la construcció d'un nou centre de 24 hores.

Actualment, però, l'existència dels dos centres suposa una desestabilitat pels menors. En el desplaçament d'un centre a un altre, un educador assegura que la ràtio de menors per educador és de 7 com a màxim, segons el reglament de centre. Tot i que, "darrerament aquesta mesura es compleix en excepcions dels matins, on anem 4 ó 5 educadors per 40 menors". Tanmateix és en aquests desplaçaments on es produeix el major nombre de fugues dels menors, tal i com confirmen tots els entrevistats.

Les condicions dels menors tampoc milloren gaire en el centre nocturn Alcor, on els educadors ens asseguren que "tenen 4 dutxes i 30 minuts d'aigua calenta per dutxar-se tots". I és que malgrat que en el centre Bosc "també hi ha una dutxa, nosaltres en teoria no els hi podem donar ni sabó ni tovalloles". En aquest centre les instal•lacions, segons les nostres fonts,"no estan al 100%. La pica de l'aigua no té canonades des de que vam començar a treballar. Fins fa dos mesos el pati no es netejava, ja que no hi havia senyora de la neteja".
Això contradiu un dels objectius específics del projecte educatiu del centre, on es vol estimular els hàbits d'higiene dels menors. Una visió compartida pels extreballadors del centre i corroborada per les proves que aquest equip d'investigació ha pogut aconseguir de l'interior de les instal•lacions. Tot i que, "ells ho trenquen i els centre no ho repara, això és un problema de les dues parts", com ens assegura un treballador. Un comportament que es podria explicar pel fet de que aquests menors no disposen d'una llar pròpia, i això fa que "els menors no sentin el centre com a seu".

Tornant al projecte educatiu del centre El Bosc, aquest diu textualment que "l'equip directiu ha de participar en l'elaboració del reglament del Règim Intern i la seva revisió així com de la memòria i de la programació anual".
Aquest punt, que hauria de ser consultable per qualsevol treballador del centre, sembla inaccessible. I és que els educadors amb els que hem pogut parlar ens asseguren que ells "no han pogut veure ni el reglament ni el projecte educatiu. En teoria els treballadors han de tenir accés, però a la pràctica passa una altre cosa".

En la mateixa línea trobem els Projectes Educatius dels Centre (PEC), un informe de seguiment que s'ha de fer a cada menor des del seu ingrés. Com ens assegura una treballadora, "aquest document ha d'estar fet des del primer dia que ingressen els menors al centre i, en general, s'acostuma a fer quan hi ha una inspecció de la DGAIA". Un problema agreujat perquè "això depèn molt de l'educador que toqui", ens expliquen.

un problema d'arrel
Sobre l'existència dels dos
centres, "els menors no el
senten com a seu, això genera
comportaments inapropiats"
dificultats per accedir
La DGAIA, l'òrgan públic del que
depenen els menors, tanca les
portes a qualsevol investigació
periodística

Totes aquestes presumptes irregularitats les hem volgut compartir amb el director del centre, Abdel Salam, i amb la mateixa DGAIA, els quals no ens han volgut rebre excusant-se amb la privacitat que ha de tenir un centre d'aquestes característiques. En relació al reglament del centre, el qual des d'El Bosc mateix se'ns va denegar l'accés, segons Carlos Villagrasa, professor de Dret Civil per la Universitat de Barcelona, "el funcionament intern i orgànic del centre és una competència de la DGAIA, així que es pot consultar la versió oficial i institucional". Mentre que segons l'Observatori de Drets dels Infants, "no es pot tenir accés a aquest document de cap manera. El reglament és del centre, només pot accedir-hi el propi centre i la DGAIA". Unes declaracions que posen de manifest el desconeixement i les dificultats que un periodista, o qualsevol persona interessada, es pot trobar davant d'aquest àmbit. Una visió corroborada pel periodista Roger Cassany, el qual també es va topar amb la negativa de la DGAIA quan realitzava el seu reportatge sobre l'expulsió de 13 subsaharians del mateix centre de menors El Bosc.

Les proves òssies a debat
Degut a la gran quantitat d'immigrants que arriben a Espanya, l'administració pública encarregada ha optat per realitzar cada vegada més les proves òssies per determinar l'edat dels menors. Els resultats d'aquestes proves tenen un marge d'error de dos anys. Segons els Drets dels Menors, sempre que hi hagi dubtes "s'ha d'afavorir els interessos del menor". Tot i això, no es té en compte el marge d'error, i els menors són expulsats dels centres quan el resultat és major d'edat. Al fer-los fora, però, se'ls hi dóna el passaport d'origen que justifica que són menors juntament amb el justificant de la prova conforme són majors d'edat. "Si això fos veritat, estaríem davant d'un delicte penal de falsificació de documents, i els menors haurien de ser processats, però això no es fa perquè se'ls expulsa de forma inapropiada", diu el coordinador del Col·lectiu DRARI, Vicenç Galea.
Punts que no es tenen en compte:
Les proves òssies tenen un marge d'error de 2 anys
No es pot utilitzar com a prova única per determinar l'edat
Els negres tenen una maduració òssia superior als blancs

La DGAIA, tanca les portes a donar informació
La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) ha de garantir la protecció de l'infant, així com prevenir situacions de risc, tot defensant els drets fonamentals dels menors. La seva funció principal es protegir i tutelar els menors desemparats, assumir la seva guarda en els supòsits establerts per les lleis, i executar les mesures d'atenció proposades per a cada un d'ells.
En aquest sentit, davant dels menors immigrants que arriben a Catalunya, aquest òrgan pertanyent a la Generalitat és l'encarregat de vetllar per aquestes persones. L'administració pública ha delegat la gestió del centre El Bosc a una fundació privada, Mercè Fontanilles.
"Al ser un centre competència de la DGAIA, organisme públic, tothom hauria de poder consultar les versions oficials i institucionals dels documents", assegura el professor de Dret Civil, Carlos Villagrasa.
Aquest departament tanca les portes als mitjans davant la petició de documents oficials com el reglament o el projecte educatiu del centre. Quan es demana poder accedir a un document com aquests, la resposta és un seguit de delegacions.

ELS DRETS DELS MENORS

1. Dret a la igualtat, sense distinció de raça, religió o nacionalitat.

2. Dret a una protecció especial que asseguri un creixement mental i social sa i lliure.

3. Dret a un nom i a una nacionalitat.

4. Dret a una alimentació, habitatge i atenció mèdica adequats.

5. Dret a una educació i atenció especials pels infants físicament o mentalment disminuïts.

6. Dret a comprensió i afecte per part de les famílies i de la societat.

7. Dret a l'educació gratuïta. Dret a divertir-se i a jugar.

8. Dret a atenció i ajuda preferents en cas de perill.

9. Dret a protecció contra l'abandonament i l'explotació en el treball.

10. Dret a rebre una educació que fomenti la solidaritat, l'amistat i la justícia.

FOTOS
  1. Centre de menors immigrants El Bosc, situat al C/Bosc, 2bis de Barcelona. Argi Grau
  1. Menors immigrants als voltants del centre El Bosc. Argi Grau

No hay comentarios:

La Administración genera marginalidad entre los menores.

Pese a ser una obligación de la Administración, muchos menores inmigrantes no acompañados alcanzan la mayoría de edad sin tener sus papeles en regla. Esto, denuncian organizaciones sociales, les aboca a la exclusión.

Cumplir los 18 años es de todo menos emocionante cuando se es un menor extranjero no acompañado. “¿Cómo miraríamos a un padre y a una madre que el día que su hijo o hija cumple 18 años lo hecha a la calle?”, se pregunta Vicenç Galea, del colectivo catalán Drari, juristas por los derechos de la infancia.

La legislación española considera que los menores, extranjeros o autóctonos, que no tienen quién se haga cargo de ellos están en una situación de riesgo y vulnerabilidad por lo que la Administración debe hacerse cargo de ellos y tutelarlos. Actualmente, son las comunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades. Pero al alcanzar la mayoría de edad, los menores extranjeros se encuentran en una situación de suma precariedad. Aunque existen programas de emancipación en diferentes comunidades, la falta de recursos hace que las plazas sean insuficientes y sólo unos pocos chicos puedan hacer uso de ellas. Pero en muchos casos, el problema reside en un generalizado caos administrativo que hace que no tengan la documentación en regla. En otros, es compleja la regularización de su situación una vez han salido del centro en el que estaban tutelados, y les resulta casi imposible conseguir un permiso de trabajo que les permita renovar, más tarde, la residencia. Y eso que proveerles de los papeles es una obligación de la Administración establecida legalmente.

Aunque, según la Ley de Extranjería, la Administración dispone de un máximo de nueve meses para proveer al menor de un permiso de residencia, la tónica general es la negligencia, actitud que varias organizaciones que trabajan con estos menores interpretan como mala fe.

Hay “muchos chicos indocumentados o a medio documentar: un problema casi imposible de solucionar, porque cuando ya tienen 18 años se convierten en un inmigrante más quedándoles solamente para regularizar su situación la vía del arraigo”, explica Galea. En Cataluña “las administraciones se toman el plazo máximo de nueve meses, como mínimo, y hasta que no pasa ese tiempo con el menor entre manos no empiezan a plantearse lo de la residencia. La solicitan más tarde y el chaval ha perdido un tiempo de antigüedad porque en su dosier se pone la fecha del día en que se la pidieron. Durante un tiempo no ha existido, ha estado en un limbo”, denuncia. Además, afirma Galea, aunque la falta de permiso de residencia no es impedimento legal para cursar estudios, en la práctica sucede así. Y tras semejante itinerario, “cuando se le concede la residencia, ya queda poco tiempo para que estudie y pueda llegar a los 18 años con un diploma”.

En otros casos, como en Melilla, se marea a los menores que cumplen la mayoría de edad pidiéndoles documentos que para ellos es prácticamente imposible conseguir: “Conociéndoles perfectamente y teniéndolos tutelados les han pedido que presenten un certificado marroquí de que están solteros o un certificado de antecedentes penales. Todo es una trampa”, señala José Palazón, de la asociación pro derechos de la infancia Prodein. Hasta noviembre del año pasado, la Administración melillense les retenía, además, la documentación, dejándoles, cuando no estaban en el centro de tutela, expuestos a ser detenidos y expulsados. Tras ser amonestada por el Defensor del Pueblo, la Consejería de Bienestar Social aceptó entregar su documentación a los chavales y solicitar el certificado de tutela con carácter inmediato. Pero aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad con anterioridad no se vieron beneficiados y han quedado en situación irregular.

El menor M., que había estado ocho años en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima, un antiguo cuartel militar en las afueras de la ciudad, vive ahora en una chabola junto al centro y ya ha sido detenido por la policía alguna vez. I. es de Fez y ha estado cuatro años en La Purísima. El 23 de enero fue una vez más a las oficinas de Extranjería a solicitar su documentación. Tiene un precontrato, es carpintero. Esta vez le han cogido la solicitud, cree que porque el personal que le atendió era nuevo. Ahora le toca esperar. “Cuando cumplí 18 años me echaron a la calle. Entonces el permiso de residencia todavía no estaba caducado, pero ahora no quieren renovármelo, no quieren darme lo mío, para que pueda irme de aquí y buscarme la vida como los demás, para sentirme como los demás. Me piden el pasaporte marroquí y no sé qué..., pero ¿cómo? Si yo llevo toda mi vida aquí. Si me dan la residencia puedo ir a Marruecos a pedirlo, pero si no tengo la residencia ¿podré volver a entrar? Es política: dicen que tienes que largarte de aquí”, cuenta por teléfono. Tan sólo cuatro días después, dos compañeros suyos se toparon con lo que a Palazón le parece que será la futura estrategia de la Administración de Melilla: les solicitaron el empadronamiento, que el centro no había tramitado. Cuando fueron ahí a pedirlo, como ya son mayores de 18 años, no se lo tramitaron. “Se consigue dar un paso adelante, y ellos encuentran otra forma de seguir haciendo lo mismo”, observa con cansancio José Palazón.

En Asturias, donde la llegada de chavales extranjeros es un fenómeno relativamente nuevo –apenas tres años–, también “se buscan fórmulas ‘elegantes’ para que el incumplimiento de la legislación no chirríe: retrasar la documentación, complicar los trámites burocráticos, etc.”, el Colectivo SocialyJusticia. Como la Ley de Extranjería prevé que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, se les puede conceder un per- miso por una vía especial si la falta de permisos de residencia se debe al mal funcionamiento de una administración, los colectivos asturianos que se ocupan de estos menores están intentando trabajar esta vía.

Pese a que la Comunidad Autónoma Vasca tiene mejor reputación, Ana Stern, de SOS Racismo Guipúzcoa, insiste en que “resolver la cuestión de la documentación es básico. Para invertir bien en menores de edad, tenemos que invertir en mayores de edad: si no, nos encontramos con unas bolsas de pobreza y de exclusión que cada vez irán creciendo más. Se trata de una cuestión transautonómica, transnacional”.

En cuanto a Madrid, Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Coordinadora de Barrios, constata que la documentación necesaria “primero no se tramita y lo que se tramita se hace en contra de la ley y del espíritu que debe regir las actuaciones en materia de protección, que es el interés superior del menor. Este interés superior integra el derecho a una correcta documentación”. A su juicio, con estas negligencias “se está abocando a los chavales tutelados a la marginalidad porque la no documentación genera desintegración social”. “En general, la administración pública usa todos los subterfugios que puede para eludir el compromiso”, subraya Galea. En ello coinciden desde Asturias: “Se copian para todo menos para lo bueno”.

Sobre Centros de Menores . Defensor Pueblo

RECOMENDACIONES

I. DE CARÁCTER GENERAL

1. Que se lleven a cabo las investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en nuestra sociedad(..).
2. Que se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, y definan criterios de calidad, evaluación, seguimiento y buenas prácticas en esta intervención, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

4. Que, (::) se preste especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto que conlleve el acogimiento residencial de menores. De esta manera, se debe evitar la habilitación de nuevos recursos que no reúnan las condiciones(.).
5. Que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta y en situación de
dificultad social, determinando los supuestos, requisitos y condiciones en los que las entidades públicas de protección de menores pueden aplicar
programas específicos que contemplen la utilización de medidas de contención de carácter no sancionador.
6. Que el derecho a la asistencia jurídica gratuita sea reconocido en todo caso a los menores y a sus padres, u otros representantes legales, en el marco de los procedimientos de desamparo y los dirigidos a adoptar medidas de protección en el ejercicio de la tutela administrativa.

7. Que las administraciones públicas intensifiquen las medidas de prevención y de protección que permitan garantizar a los menores en situación de dificultad social el pleno desarrollo de su personalidad y evitar así que esas situaciones deriven en el desamparo del menor o incluso en conductas contempladas por la Ley Orgánica 5/2000,.

9. Que se intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo, sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización

10. Que, en los casos en que el interés del menor requiera su atención en régimen de acogimiento residencial, se diversifiquen los proyectos de atención(..)de forma que se elimine la práctica de
atender en un mismo programa a menores que requieren medidas de protección y a aquellos que cumplen una medida de justicia juvenil.
11. Que se revise el actual modelo de especialidades de psiquiatría y psicología clínica para incluir, como áreas de capacitación preferente, en la infancia y la adolescencia.
12. Que se conceda la prioridad que merecen a las conclusiones contenidas en el documento “La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” en relación con la atención infanto-juvenil, y que se pongan en práctica sus recomendaciones, en especial las siguientes:
o Realización de intervenciones preventivas en la primera infancia y la adolescencia.
o Materialización de las intervenciones comunitarias orientadas mejorar la dinámica social en áreas geográficas con riesgo social alto(..).
o Estudio y evaluación de intervenciones orientadas a informar y a educar sobre los riesgos que tiene para la salud las sustancias adictivas en adolescentes.
o Protocolización de procesos de atención relativos a trastorno mental(..) infanto-juvenil y trastorno generalizado del desarrollo.
o Implantación de un modelo de coordinación entre servicios sociales, educación y justicia, que garantice la continuidad de los cuidados (...)
13. Que se promueva el acceso de todos los menores a los recursos públicos destinados al diagnóstico y tratamiento de las situaciones de dificultad social derivadas de los trastornos de conducta, sin discriminación alguna, en función de su condición de menores tutelados o no tutelados por la administración pública.

II. ESPECÍFICAS
15. Que la resolución administrativa que pone fin al procedimiento, y mediante la que se acuerda el ingreso de un menor en un centro para menores con necesidades especiales, esté siempre debidamente motivada(..). Dicha resolución deberá ser notificada de modo personal tanto a los padres, cuando no exista resolución judicial que lo prohíba, como al propio menor, en la forma adecuada a su edad y circunstancias,de acuerdo con la Ley 30/1992.

16. Que se solicite la autorización judicial en los términos previstos en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siempre que el internamiento del menor se produzca por razón de
trastorno psíquico(...) y asimismo (..) autorización judicial para el ingreso en todos aquellos centros que apliquen medidas que conlleven alguna limitación de los derechos que los menores.
20. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se procure que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga a su interés. En consecuencia, no deberá supeditarse el alta a la carencia de recursos intermedios.

22.Se respete el derecho del menor a ser oído y se le escuche siempre antes de que se adopte una decisión que le afecte.
23. Que, en aquellos casos en que los menores, no estén de acuerdo con la medida de protección adoptada, (..) arbitrar los cauces para que puedan plantear una reclamación o recurso, con asistencia jurídica cualificada.
25. Que se establezca en todos los centros un sistema de quejas y reclamaciones, de las que deberá tener constancia, en todo caso, la entidad pública (..).
26. Que se permitan y faciliten, salvo resolución judicial en contrario, las relaciones con la familia del menor, debiendo quedar establecida en el proyecto individualizado la frecuencia de las mismas, .

28. Que, por la entidad pública(...)se garantice que todo menor en edad de escolarización obligatoria, sea matriculado en un centro docente y asista con regularidad y normalidad al mismo. En el supuesto de que no se considere adecuada la asistencia de algún menor al centro educativo, se le facilitará la atención educativa individualizada que requiera mediante el oportuno profesorado facilitado por la Administración educativa.

30. Que la prescripción y administración de fármacos a los menores(...)se lleve a cabo de conformidad y en los estrictos términos el artículo 9.3. de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

31. Que, en todo caso, se informe adecuadamente al menor del tratamiento médicopara que pueda dar su consentimiento informado al mismo.
(...), cuando el menor no sea capaz (..) de comprender el alcance de la intervención, se requiera el consentimiento de la entidad pública competente, como representante legal de aquél, después de haber escuchado al menor si tiene doce años.
En el supuesto de que hubiere cumplido los dieciséis años y no prestara su consentimiento para someterse al tratamiento prescrito, se requerirá la pertinente autorización judicial, conforme a lo previsto en el
artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002.

33. Que, en todo caso, cuando se trate de una actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres sean informados y su opinión tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

34. Que , procedan a su elaboración de una norma que regule el funcionamiento de los centros, detallando los contenidos mínimos que deben tener los reglamentos de régimen interno, el procedimiento de quejas y sugerencias, el régimen de infracciones y sanciones, y los protocolos que deben seguirse para aplicar medidas de contención en situaciones de crisis de los menores, entre otros aspectos.

35. Que las entidades públicas de protección de menores comprueben que todos los centros de atención a menores en situación de dificultad social disponen del preceptivo reglamento de régimen interno, debidamente aprobado y conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

36. Que, a su llegada al centro, se facilite al menor información escrita, redactada en lenguaje claro, sencillo y adaptado a su nivel de comprensión, sobre sus derechos y obligaciones, cuestiones de rganización general, normas de convivencia y funcionamiento del centro y procedimientos para formular peticiones, quejas o recursos.(...).
37. Cuando excepcionalmente, se considere necesaria la práctica de cacheos y otras medidas de registro que incluyan el desnudo integral de los menores, se comunique a los juzgados de primera instancia, y se practiquen dichos registros conforme a los requisitos que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

38. La corrección de conductas contrarias a la convivencia habrá de tener una finalidad educativa, como instrumento de aprendizaje para los menores, y deberá tender siempre a la búsqueda de un efecto
rehabilitador en cada menor.

39. Que el régimen de infracciones y sanciones esté tipificado en el reglamento, y no contemple directa o indirectamente castigos corporales, maltrato psíquico, privación de la alimentación o del descanso, privación del derecho a sus relaciones personales, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atente contra la dignidad de la persona mediante acciones que conduzcan a su humillación o ridiculización, y, en ningún caso, establezca restricciones de igual o mayor entidad que las contempladas en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Las sanciones deberán ser proporcionales a la infracción cometida, tener en cuenta las circunstancias en las que se ha producido y las características del menor, y su aplicación deberá ser en todo caso supervisada por la Dirección del centro, dando cuenta al servicio especializado de protección de menores. En la mayor medida posible, se alentará el uso de medidas alternativas a la separación del grupo.
40. Que,(...) la sanción de separación del grupo se imponga solamente en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del menor, o cuando éste, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia en el centro.
El reglamento de régimen interior deberá recoger la duración de la sanción de separación del grupo, la cual se ajustará a la gravedad de la infracción cometida.
Mientras esté cumpliendo la sanción, el menor dispondrá, como mínimo, de dos horas al aire libre, y deberá asistir, en su caso, a la escuela, centro formativo o centro de trabajo, pudiendo recibir, demás,
las visitas contempladas en su proyecto educativo individual. Durante el horario general de actividades, se programarán ocupaciones alternativas para los menores separados del grupo.
Diariamente, visitará al menor el médico o el psicólogo, que informará a la Dirección del centro sobre el estado de salud física y mental del menor, así como sobre la conveniencia de suspender, modificar o dejar sin efecto la sanción impuesta.
41. Que, (..)se prohíba el uso de la fuerza en el control de los menores, salvo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios, y que sólo se utilice de la forma expresamente autorizada y
descrita en el reglamento de régimen interno.
42. Que se aprueben protocolos de intervención en casos de crisis de los menores que supongan la adopción de medidas de contención física
o farmacológica o, en su caso, de aislamiento, en los que se determinen las personas encargadas de cada función, su forma de actuación, la autorización, y los informes que,deberán remitirse a la entidad pública de protección de menores.
43. Que se limite la estancia en aislamiento al tiempo mínimo e imprescindible, y se prohíba, en todo caso, su utilización como medida sancionadora.

46. Que los profesionales (..)refuerzo que les ayuden a afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas del desarrollo de su labor.

48. Que se facilite formación específica para realizar posibles contenciones al personal (..)y, en todo caso, a los vigilantes de seguridad, para que realicen sus funciones con pleno respeto.

49. Que,(..)en todos aquellos centros en los que sea necesario acometer reformas para la adecuación de centros , se doten los recursos necesarios .

51. Que(..)la Administración asegure la protección , a través de la inspección y supervisión de todos los centros .
54. Que, siempre que la Administración haya delegado la gestión (..) en entidades privadas exija una total transparencia en la gestión de los gastos,

56. Que, por parte de los fiscales, se visiten periódicamente los centros (..) entrevistándose reservadamente con los menores que así lo soliciten, promoviendo la corrección de las deficiencias.
57. Que se dote a la Fiscalía de los medios para realizar el control del funcionamiento y organización de los centros y de los proyectos educativo.

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"
Noviembre-09 ASTURIAS

2 Diciembre

DECLARACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES SOBRE LOS MNAs

Introducción

En los últimos meses estamos asistiendo de nuevo a la llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad de Canarias. Estos menores se unen a otros jóvenes procedentes del norte de África que también han llegado a nuestro país en los últimos años. Conjuntamente, plantean un reto de extraordinaria magnitud a nuestras instituciones y a nuestra sociedad desde el punto de vista de la capacidad de acogida, de protección, de formación y de inserción social de estos jóvenes.
Esta situación ha planteado un serio problema de capacidad de acogida inmediata a la Comunidad de Canarias, que ha visto desbordados sus recursos de atención dirigidos tanto a la población adulta como a los menores.(:::)
Con independencia de los retos que el fenómeno de la inmigración supone para el diseño y el desarrollo de las políticas sociales, las defensorías del Estado coincidimos en subrayar la necesidad de alcanzar acuerdos entre las distintas administraciones públicas del Estado en un tema tan importante desde el punto de vista de los derechos de los menores. Asimismo, queremos advertir de que, a pesar de su importancia, se trata sólo de un primer paso en la obligación inexcusable que tienen las administraciones públicas de velar por el interés primordial del menor, tal como establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y atender sus derechos como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre en territorio español (Ley 1/1996 de protección jurídica del menor). Cabe recordar, asimismo, que el artículo 2.1 de Convención de los Derechos del Niño prohíbe explícitamente la discriminación del menor por razón de origen nacional. Además, el ordenamiento jurídico español establece claramente que los menores son ante todo menores, principio que debe prevalecer sobre la condición de extranjero.

La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children), aprobó en su última reunión anual una declaración instando a los países miembros del Consejo de Europa a tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de los menores no acompañados. Este hecho demuestra la relevancia que adquiere este fenómeno a escala europea y justifica que, dada la especial importancia que tiene para el caso español, las defensorías presentemos una declaración para expresar ante la sociedad española nuestra responsabilidad de velar para que los derechos de estos menores sean garantizados. Subrayar las obligaciones que las distintas administraciones públicas tienen respecto a los menores y recomendar algunas acciones dirigidas a reforzar el cumplimiento de sus derechos.


Principios de actuación

VER Observacion 6ª de las Naciones Unidas(2005)

1) Las Administraciones públicas competentes en las distintas CCAA deben asumir la tutela del menor de forma inmediata, mientras se estudia la realidad del menor y del núcleo familiar de origen. Debe evitarse que la fase de estudio de su situación suponga en la práctica la privación de acceso a recursos socioeducativos y a la formación laboral.

2) Las Administraciones competentes deben empezar a documentar al menor y tramitar su (tarjeta temporal)residencia cuando quede acreditada la dificultad de retorno con su familia, de acuerdo con el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sin esperar los nueve meses que establece el Reglamento (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre), plazo que, de acuerdo con una interpretación conforme a la ley, debe ser considerado un máximo.

3) Los menores no deben ser repatriados a sus países de origen salvo que existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar de origen (o recurso de protección alternativo) asegure el mejor interés para el menor. La decisión debe tener en cuenta el propio punto de vista del menor –que tiene derecho a ser escuchado- y sólo puede llevarse a cabo después de un estudio detenido de los recursos disponibles en su país de origen.

4) Las pruebas médicas previas de determinación de la edad sólo deberán ser realizadas en casos de duda y deberían efectuarse con el asesoramiento de expertos independientes y tecnología moderna que incluya una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas.
Siempre deberá tomarse como edad de referencia la menor que resulte de las pruebas médicas realizadas.

5) Los menores deberían recibir asistencia jurídica independiente de la Administración, como es el turno de oficio colegial, con el fin de asegurar que los procesos administrativos o judiciales se lleven a cabo teniendo en cuenta su interés superior.

6) Las Comunidades Autónomas deben coordinar sus modelos de atención a los menores inmigrantes no acompañados para evitar “fugas” de los menores a aquellas comunidades que garantizan mejor el proceso de tutela y residencia y que ofrecen mejores recursos socioeducativos.

7) Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Delegaciones del Gobierno coordinarán también su actuación en los ámbitos de sus respectivas competencias para evitar disfunciones y asegurar que la propuesta sea la más adecuada al interés del menor en cada caso. Para facilitar la coordinación interinstitucional es necesario disponer de un registro unificado de menores inmigrantes no acompañados compartido por todas las Administraciones públicas con competencias en la cuestión.

8) En la atención a los menores extranjeros no acompañados deben diseñarse y planificarse los recursos necesarios para favorecer su desarrollo integral y facilitar su inserción en la sociedad de acogida.

9) Todas las Administraciones públicas deben asumir sus
responsabilidades en la atención a los menores no acompañados.

Es importante que los gobiernos de las CCAA establezcan acuerdos con las administraciones locales de su territorio para diseñar conjuntamente los recursos y las estrategias necesarias que mejor garanticen la atención e integración de los menores no acompañados. Especialmente importante es la necesidad de superar las actitudes de rechazo social que acompañan en ocasiones a las medidas de acogida y protección de estos menores.

10) Los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados deben presentar garantías de adecuación espacial, sanitaria y educativa. Las CCAA deben garantizar que los menores reciban atención a través del circuito normalizado, concentrando las actividades en centros de 24 horas que proporcionen a los menores recién llegados referentes educativos y afectivos estables.
Octubre de 2006